«

»

mar 12

Ungt Entrepenørskap Fylkesmesse 2009

Sammen med Lydtekniker Endre Samuelsen i L.E.S. Audio leverte vi hovedscene og fire småscener. Hovedscenen var på 6×5 meter, med tross bak for bakteppe, lys, 3,6×2 meters widescreen lerret og banner, og foran for PA, lys og prosjektoroppheng. Meyersound aktiv UPA-serie med USW subber ble brukt sammen med DBX driverack 4800. Dette gav god dekning til de 625 deltakerne samt arrangører, dommere og gjester, over 700 i alt.

Småscenene var på 4×2 meter og hadde stativlerret, prosjektor og tale/PC-lydanlegg med 3 mikrofoner.